Mit kell tartalmaznia a nyomdai úton előállított részvénynek?

Nyomdai úton előállított részvénynek tartalmaznia kell:

  • a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  • a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
  • az első részvényes nevét;
  • a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
  • az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
  • a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
  • és az értékpapír kódját.

A nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazhatja:

  • a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
  • a szavazati jog esetleges korlátozását;
  • a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.
By |2021-07-14T11:12:35+00:00július 14th, 2021|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment