A társaság milyen alaptőkével alapítható?

A társaság alaptőkéjét az összes részvény névértékének összege teszi ki. A Zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb 5.000.000 Ft-nál, míg Nyrt. esetén az alaptőkének el kell érnie a 20.000.000 Ft-ot. Az alapításkor a társaság rendelkezésére kell bocsátani az alaptőke legalább 25%-át. A részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis. Ha a társaság nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően történt a részvény névérték alatti kibocsátása, úgy a harmadik személlyel szemben lévő károkért az alapítókat, míg, ha a bejegyzést követően történt a kibocsátás, úgy a társaságot terheli a felelősség. Több alapítót a felelősség egyetemlegesen terheli.

By |2021-07-14T11:10:50+00:00július 14th, 2021|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment