Részvényvásárlás2023-06-19T14:12:30+00:00

Költséghatékonyság

Kedvezőbb díjakat tudunk biztosítani az értékpapírok gyártására, mintha Ön egyedileg keres fel egy
értékpapír nyomdát, vagy bízza meg a jogászát a dematerializált részvények előállítására.

Teljeskörű szolgáltatás

A munkánk nem korlátozódik az értékpapírok előállítására. Elvégezzük az összes adminisztratív feladatot, míg szakmai támogatásunkkal mentesíteni tudjuk az utólagos többletköltségektől és a hosszúra nyúló részvénygyártási folyamat idő- és anyagi ráfordításától.

Tapasztalat

Részvénytársaság alapítása és működtetése során felmerülő jogi kérdésekben sokat tapasztalt jogász partnereink tudnak Önnek segíteni.

Tervezés

Független részvénytársaság létrehozása esetén támogatást tudunk nyújtani a pénzügyi, adózási kérdésekben, míg ha cégcsoport részeként jön létre a részvénytársaság, úgy komplett cégcsoportos pénzügyi és adótervezést tudunk biztosítani Ön számára.

Egy részvénytársaság megalapítását követően a cégképviseletre jogosult személynek gondoskodnia kell a részvények előállításáról.

A részvények előállításáról a feltételek teljesülését – a részvénytársaság nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése – követő 30 napon belül kell gondoskodni. Fontos megjegyezni, hogy akár átalakulással, akár alapítással jön létre egy részvénytársaság, az értékpapírok előállítása nem egy automatizmus, tehát azt az alapszabályt létrehozó jogász jellemzően nem készíti el, ezért a vezető tisztségviselő felelőssége, hogy az értékpapírok előállításáról határidőben gondoskodjon.

Célunk, hogy ezt az adminisztratív folyamatot megkönnyítsük a cégvezetők részére.

Egy részvénytársaság megalapítását követően a cégképviseletre jogosult személynek gondoskodnia kell a részvények előállításáról.

A részvények előállításáról a feltételek teljesülését – a részvénytársaság nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése – követő 30 napon belül kell gondoskodni. Fontos megjegyezni, hogy akár átalakulással, akár alapítással jön létre egy részvénytársaság, az értékpapírok előállítása nem egy automatizmus, tehát azt az alapszabályt létrehozó jogász jellemzően nem készíti el, ezért a vezető tisztségviselő felelőssége, hogy az értékpapírok előállításáról határidőben gondoskodjon.

Célunk, hogy ezt az adminisztratív folyamatot megkönnyítsük a cégvezetők részére.

Zrt. alapítás

A részvénygyártás.hu egy sokéves szakmai együttműködés gyümölcseként létrejött szolgáltatáscsomag, mely részvénytársaságokat támogat az értékpapírok gyártási folyamataiban, jogi kérdésekben, pénzügyi, adózási és cégcsoportos adótervezési feladatokban.

Szolgáltatásunk egyediségét az adja, hogy ügyfeleink egy forrásból kapnak választ a részvények gyártása során felmerülő kérdéseikre, a részvénytársaság működtetése során felmerülő jogi, pénzügyi, számviteli és adózási kérdésekre, továbbá igény esetén a vezetői döntés alapján a tanácsadást kivitelezés követi, legyen szó részvénytársaság alapításáról, vagy átalakításáról, értékpapírok létrehozataláról, adótanácsadásról vagy könyvelésről, netán a vállalkozás hitelképességének vagy pályázatképességének javításáról. Ha a szolgáltatások közül akár csak egyre is szüksége van, keressen minket, hiszen hasznosabb olyantól tanácsot elfogadni, aki az egész folyamatot ismeri.

E-mail: [email protected]

Szakmai partnerünk:

Zrt. alapítás

A részvénygyártás.hu egy sokéves szakmai együttműködés gyümölcseként létrejött szolgáltatáscsomag, mely részvénytársaságokat támogat az értékpapírok gyártási folyamataiban, jogi kérdésekben, pénzügyi, adózási és cégcsoportos adótervezési feladatokban.

Szolgáltatásunk egyediségét az adja, hogy ügyfeleink egy forrásból kapnak választ a részvények gyártása során felmerülő kérdéseikre, a részvénytársaság működtetése során felmerülő jogi, pénzügyi, számviteli és adózási kérdésekre, továbbá igény esetén a vezetői döntés alapján a tanácsadást kivitelezés követi, legyen szó részvénytársaság alapításáról, vagy átalakításáról, értékpapírok létrehozataláról, adótanácsadásról vagy könyvelésről, netán a vállalkozás hitelképességének vagy pályázatképességének javításáról. Ha a szolgáltatások közül akár csak egyre is szüksége van, keressen minket, hiszen hasznosabb olyantól tanácsot elfogadni, aki az egész folyamatot ismeri.

E-mail: [email protected]

Szakmai partnerünk:

Ajánlatkérés

Töltse ki űrlapunkat, hogy személyre szabott ajánlattal kereshessük meg!

{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['adoszam']}}
{{error_elements['adoszam']}}
{{error_elements['eloallitas_oka']}}
{{error_elements['eloallitas_oka']}}
{{error_elements['eloallitas_oka_egyeb']}}
{{error_elements['adoszam']}}
{{error_elements['reszveny_fajta']}}
Ft
{{error_elements['ossznevertek']}}
Ft
{{error_elements['nevertek_db']}}
db
{{error_elements['reszveny_darab']}}
{{error_elements['adoszam']}}
{{error_elements['reszveny_szin']}}
{{error_elements['reszveny_szin_egyeb']}}
{{error_elements['logo']}}
{{error_elements['dombornyomas']}}
{{error_elements['adoszam']}}
{{error_elements['egyeb_nyelv']}}
{{error_elements['egyeb_nyelv_egyeb']}}
{{error_elements['tulajdonos_nevbeiras']}}
{{error_elements['tulajdonos_szam']}}
db
{{error_elements['tulajdonos_szam']}}
{{error_elements['isin']}}
{{error_elements['email']}}
{{error_elements['email']}}
Ajánlatkérés folyamatban...

KAPCSOLAT

Címünk:
1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1. em. 4.

E-mail:
[email protected]

Hasznos tudnivalók

Mit nevezünk részvénytársaságnak?2021-07-14T11:06:24+00:00

A meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) létrejövő gazdasági társaságot részvénytársaságnak nevezzük. A tulajdonosok kötelezettsége a vállalkozással szemben a részvény névértékének vagy a kibocsátási értékének a szolgáltatására terjed ki, a társaság további kötelezettségeiért a részvényes nem felel.

A részvénytársaság milyen formában működhet?2021-07-14T11:11:01+00:00

A részvénytársaságnak két formája van: nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) és zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.).

Az a társaság minősül nyilvánosan működő részvénytársaságnak, amelynek a részvényeit a tőzsdére bevezették, míg zártkörűen működőnek azt nevezzük, amelynek a részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, azaz nincsenek bevezetve a tőzsdére. Alapítás csak zártkörű formában történhet, majd a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata alapján a működési forma átalakítható nyilvánosan működő részvénytársasággá a tőzsdére történő bevezetéssel.

A társaság milyen alaptőkével alapítható?2021-07-14T11:10:50+00:00

A társaság alaptőkéjét az összes részvény névértékének összege teszi ki. A Zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb 5.000.000 Ft-nál, míg Nyrt. esetén az alaptőkének el kell érnie a 20.000.000 Ft-ot. Az alapításkor a társaság rendelkezésére kell bocsátani az alaptőke legalább 25%-át. A részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis. Ha a társaság nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően történt a részvény névérték alatti kibocsátása, úgy a harmadik személlyel szemben lévő károkért az alapítókat, míg, ha a bejegyzést követően történt a kibocsátás, úgy a társaságot terheli a felelősség. Több alapítót a felelősség egyetemlegesen terheli.

Mindig egy konkrét összeg a részvény névértéke?2021-07-14T11:11:18+00:00

Nem, a részvény névértéke meghatározható az alaptőke mindenkori összegének hányadában is. Ebben az esetben a részvényen fel kell tüntetni a részvény által megtestesített hányadot és nem kell megadni az alaptőke összegét.

Mit nevezünk részvénynek?2021-07-14T11:11:58+00:00

A részvény névre szóló, névértékkel rendelkező, lejárat nélküli, tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Egy részvénynek több tulajdonosa is lehet, ebben az esetben egy részvényesnek számítanak és a jogaikat közös képviselő útján gyakorolhatják, míg a kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

Mi a részvények előállításának módja?2021-07-14T11:12:18+00:00

A Zrt. részvényei nyomdai úton, azaz papír alapon vagy dematerializált (elektronikus jelként nyilvántartott) formában állíthatók elő. Azonban lehetőség van a nyomdai úton előállított részvényt dematerializált részvénnyé, vagy az elektronikusan nyilvántartott részvényt papír alapúvá átalakítani.

Az Nyrt. részvényei kizárólag dematerializált formában állíthatók elő.

Mit kell tartalmaznia a nyomdai úton előállított részvénynek?2021-07-14T11:12:35+00:00

Nyomdai úton előállított részvénynek tartalmaznia kell:

 • a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 • a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
 • az első részvényes nevét;
 • a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
 • az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
 • a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
 • és az értékpapír kódját.

A nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazhatja:

 • a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
 • a szavazati jog esetleges korlátozását;
 • a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.
Mit kell tartalmaznia a dematerializált részvénynek?2021-07-14T11:12:49+00:00

A dematerializált részvény olyan elektronikusan nyilvántartott értékpapír, amely a nyomdai úton
előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy

 • a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
 • nincs sorszáma; és
 • nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.
Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, úgy módosítani kell a részvényt?2021-07-14T11:13:04+00:00

Igen, a részvény adatainak változása esetén a társaság köteles a változással érintett nyomdai úton előállított részvényeket kicserélni vagy felülbélyegezni, illetve a dematerializált részvény esetén annak tartalmát módosítani.

Mikor kell kiállítani a részvényeket?2021-07-14T11:13:23+00:00

A részvényes a neki járó részvény nyomdai úton történő előállítását vagy a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását a társaság nyilvántartásba történő bejegyzését és az alaptőke befizetését követően igényelheti. Ha ilyen részvényesi igény a bejegyzést vagy a befizetést követő 30 napon belül nem merült fel, a részvénytársaság akkor is köteles intézkedni az értékpapírok előállításáról. Semmis az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

Lehet korlátozni a részvényátruházást?2021-07-14T11:13:46+00:00

Igen, a részvény átruházását az alapszabályban lehet korlátozni, vagy a társaság beleegyezéséhez lehet kötni, viszont e korlátozások akkor lesznek hatályosak, ha a korlátozás és annak tartalma a részvényből, dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla adataiból kitűnik.

Mikor rendelkezik többlet joggal a részvény?2021-07-14T11:14:03+00:00

Egy részvényhez bizonyos jogokat kötöttek, mint az elővásárlási jog, visszavásárlási jog, eladási vagy vételi jog. Viszont a részvény által biztosított jog a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha az a részvényből, dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla adataiból kitűnik.

Hogyan kell eljárni, ha a részvényátruházáshoz a társaság beleegyezését írják elő?2021-07-14T11:14:20+00:00

Ebben az esetben szükséges az alapszabályban meghatározni azokat az okokat, melyek a beleegyezés megtagadásához vezethetnek. A beleegyezésről szóló döntés mindenkor az igazgatóság hatása alá tartozik, azonban amennyiben az átruházási szándék bejelentésétől 30 napon belül nem nyilatkoznak, úgy az megadottnak tekintendő.

Mi történik tulajdonosváltozás esetén?2021-07-14T11:14:36+00:00

Nyomdai úton előállított részvényeknél a tulajdonszerzést igazoló okiratok alapján a részvény hátoldalán kerül átvezetésre az új részvénytulajdonos. Dematerizált részvények esetében az új tulajdonosnak szükséges kérvényeznie az értékpapír-számlavezetőjétől a korábbi tulajdonos értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását.

A részvényeknek milyen fajtái vannak?2021-07-14T11:14:53+00:00
 • törzsrészvény
 • elsőbbségi részvény
 • dolgozói részvény
 • kamatozó részvény
 • visszaváltható részvény
Mit kell tudni a részvényosztályokról?2021-07-14T11:15:09+00:00

A biztosított jogok típusa szerint a részvények részvényosztályokba tartoznak, és egy osztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat biztosítanak a tulajdonosai számára. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénysorozat is kibocsátható.

Mit nevezünk törzsrészvénynek?2021-07-14T11:15:27+00:00

A törzsrészvény az olyan részvény, amely nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a kamatozó, a visszaváltható vagy az alapszabályban nevesített egyéb részvényfajtába. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

Milyen előnyöket biztosít az elsőbbségi részvény?2021-07-14T11:15:50+00:00

A tulajdonos, amennyiben elsőbbségi részvénnyel rendelkezik, olyan jogosultságokban részesülhet, mint az osztalékelsőbbség, a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbsége, szavazati joggal összefüggő elsőbbség, elővásárlási jog, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbség. Az elsőbbségi jogosultságok közül egyszerre pedig több részvényosztály is meghatározható.

Mi történik, ha az elsőbbségi részvényt egy másik osztályba szeretnénk átcserélni?2021-07-14T11:16:07+00:00

Az alapszabály rendelkezése alapján olyan elsőbbségi osztályba tartozó részvénysorozat is kibocsátható, melynek részvényeit a társaság vagy a részvény tulajdonosának kérésére más elsőbbségi osztályba vagy törzsrészvényre kötelesek átcserélni.

Megéri osztalékelsőbbségi részvénnyel rendelkezni?2021-07-14T11:16:37+00:00

Igen, mivel a részvények tulajdonosai között felosztható adózott eredményből más részvényekhez képest kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Amennyiben a szavazati jog az alapszabály alapján korlátozásra vagy kizárásra kerül és a társaság által valamely üzleti évben nem kerül osztalék kifizetésre vagy nem akkora mértékben, mint amekkorában járna, a szavazati jog a következő üzleti év éves beszámolójának elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

Mivel jár a szavazatelsőbbségi részvény?2021-07-14T11:16:57+00:00

A részvény tulajdonosa az alapszabályban meghatározott mértékű többszörös szavazati jogot gyakorolhat. Nyrt. esetén ez a szavazati jog nem lehet nagyobb, mint a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszerese. Vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvény alapján a jelen lévő részvényesek egyszerű szótöbbségének igenlő szavazata mellett hozható meg a közgyűlési határozat.

Mi a vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény előnye?2021-07-14T11:17:15+00:00

Azoknak a részvénytulajdonosoknak, akik ezt a fajta részvényt birtokolják, jogukban áll az igazgatóság tagjait az alapszabályban meghatározott módon és eljárási rendben kijelölni, akik, ha elfogadják ezen kijelölést, igazgatósági taggá válnak. Ezentúl lehetőséget biztosít a kijelölést követően a kijelölt tag visszahívására is. Amennyiben nem történik meg a kijelölés vagy a visszahívás a részvényesek felől, úgy a jog az egyébként jogosult társasági szervezetre száll át.

Mikor nem bocsátható ki a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény?2021-07-14T11:17:38+00:00

Abban az esetben semmiképpen sem bocsátható ki, ha a részvénytársaság nyilvánosan működik. Vezetői tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény akkor sem bocsátható ki, ha a részvénytársaságnál az igazgatóság jogkörét a vezérigazgató gyakorolja.